top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-12 Mười điều răn


 

Câu gốc: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (Lu-ca 10:27).


Câu hỏi suy ngẫm: Mười Điều Răn Chúa truyền dạy được chia làm mấy phần? Mười Điều Răn hướng dẫn Chúa đến một nếp sống như thế nào? Mười Điều Răn đóng vai trò quan trọng như thế nào cho người Ít-ra-ên và cho bạn?


Mười Điều Răn do chính Đức Chúa Trời truyền dạy là tinh hoa trong luật pháp của người Ít-ra-ên, và cũng là khởi đầu của những điều luật trong giao ước. Có thể phân chia Mười Điều Răn Chúa dạy làm hai phần chủ yếu: Bốn điều răn đầu tiên dạy về bổn phận và trách nhiệm của con người đối với Đức Chúa Trời; và sáu điều răn sau dạy về cách sống giữa con người với nhau.


Có thể nói thứ tự trong Mười Điều Răn là có chủ ý, nghĩa là Mười Điều Răn được bắt đầu với những điều luật dạy về bổn phận và trách nhiệm của con người đối với Đức Chúa Trời trước hết, sau đó mới là những điều luật dạy về cách sống phải lẽ giữa người với người. Một người muốn có mối liên hệ tốt đẹp với người khác, với gia đình, và với xã hội trong tiêu chuẩn của Chúa, trước hết phải là người sống kính sợ Đức Chúa Trời, và phải có mối liên hệ gắn kết cá nhân với Ngài. Chỉ khi con người gắn kết với Chúa, họ mới thật sự có thể gắn kết với người, với gia đình và với xã hội. Vì nếp sống kính sợ Chúa và gắn kết với Ngài giúp con người không xu hướng về cái tôi của mình, nhưng hướng về chính Chúa và những điều Chúa muốn. Hay nói cách cụ thể hơn, khi người Ít-ra-ên có một nếp sống tin kính Chúa, họ sẽ chú tâm vào Chúa thay vì chú tâm vào những tà thần trong xứ Ca-na-an họ sắp bước vào. Họ cũng sẽ chú tâm làm theo những điều Chúa phán dạy thay vì chú tâm vào những lời quyến dụ từ các dân tộc ngoại bang. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Mười Điều Răn trong việc giúp cho thế hệ trẻ của dân Ít-ra-ên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối diện với một xứ đa thần, nhưng cũng lại là một xứ tươi đẹp, đượm sữa và mật Chúa ban cho dân Ngài.


Mười Điều Răn không phải là một bộ luật dày đặc, nhưng là một bản chỉ đường tuyệt diệu cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Có thể nói, tiêu chuẩn sống trong Mười Điều Răn hoàn toàn khác với tiêu chuẩn sống trong thế giới chúng ta đang sống. Những Điều Răn này dạy chúng ta rằng sự vâng phục thuộc linh phải được ưu tiên hơn cái tôi; lòng trắc ẩn đối với xã hội phải trổi hơn tham muốn cá nhân về quyền lực; những giá trị đạo đức quan trọng hơn sự thỏa mãn nhục dục; và cõi đời đời đem lại sự vui thỏa lớn hơn vật chất đời này. Khi học Mười Điều Răn Chúa dạy, chúng ta thấy sự bất toàn của mình để điều chỉnh cuộc sống và gắn bó với Chúa nhiều hơn.


Mười Điều Răn của Chúa có phải là la bàn dẫn đường trong cuộc sống hằng ngày của bạn không?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài về những điều tốt đẹp Ngài truyền dạy cho con qua Mười Điều Răn. Xin giúp con luôn để Mười Điều Răn của Ngài là kim chỉ nam trong đời sống con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

204 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page