top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Chịu Ăn Năn


“Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 2:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài tội thờ hình tượng, người Ít-ra-ên còn vi phạm tội trọng nào khác? Thái độ của tuyển dân ra sao trước những bằng chứng buộc tội họ? Hình phạt nào cho những ai không chịu ăn năn? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Dù phạm tội hết sức rõ ràng nhưng người Ít-ra-ên vẫn ngang nhiên nói: “Tôi là vô tội, thật cơn giận của Ngài lìa khỏi tôi!” (câu 35a). Chẳng những Đức Chúa Trời khẳng định họ phạm tội thờ hình tượng, Ngài còn thấy họ vô tâm, hiếp đáp người nghèo khó, và thiếu yêu thương khi vi phạm luật pháp của Đức Giê-hô-va. Sách Ngũ Kinh dạy con dân Chúa phải bảo vệ người nghèo cùng thi hành sự công bằng trong dân chúng. Nhưng người Ít-ra-ên không tuân thủ luật pháp, ngang nhiên làm hại mạng sống người nghèo vô tội (câu 34). Khi Chúa chỉ ra tội họ phạm, chẳng những họ không ăn năn mà còn hùng hồn tuyên bố mình vô tội. Chính vì lẽ đó, Đức Giê-hô-va phán: “Này, vì ngươi nói rằng: Tôi không có tội, ừ, Ta sẽ đoán xét ngươi” (câu 35b). Chúa nhân từ, thương xót nhưng Ngài không kể người có tội là vô tội (Dân Số Ký 14:18). Vì vậy, Chúa cho họ thấy hình ảnh đoàn phu tù “chắp tay lên đầu” ra đi từ A-si-ri và Ai Cập, là những thế lực mà họ trông cậy chỉ mang đến cho họ sự thất bại, tủi nhục. Chúa đã can thiệp khiến họ không được thịnh vượng, trái lại trở nên kẻ phu tù.

Trong lịch sử tuyển dân, mỗi lần từ bỏ Chúa để nương cậy vào sự trợ giúp từ các thế lực hùng mạnh đương thời, họ đều thất bại. Nguyên nhân đến từ thái độ bất trung và không chịu ăn năn tội lỗi của dân Chúa. Chính họ đã đặt sự trông cậy mình nơi ngựa, xe, và loài người, thay vì tin cậy vào Đức Chúa Trời. Họ muốn tìm sự cứu giúp, hướng đi riêng nhưng không muốn lệ thuộc vào Chúa, Đấng duy nhất ban cho họ sự giải cứu. Bởi thế, thất bại là hình phạt xứng đáng mà họ phải đón nhận. Bài học thật quý giá không chỉ dành cho riêng tuyển dân nhưng cho bất cứ ai đặt lòng tin cậy sai chỗ, như dựa vào thế lực con người, tiền bạc, địa vị... Bài học cũng dành cho những ai cứng lòng, không chịu ăn năn khi Lời Chúa chỉ cho thấy tội lỗi. Kinh Thánh cho biết người giấu tội lỗi sẽ không được may mắn những ai xưng ra tội đã phạm và lìa bỏ thì sẽ nhận được sự thương xót từ Chúa (Châm Ngôn 28:13).

Bạn có bằng lòng ăn năn ngay khi Lời Chúa cho thấy tội lỗi của mình không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Xin giúp con luôn kính sợ Chúa để không vi phạm điều răn Ngài ban truyền và luôn có tấm lòng mềm mại, ăn năn để nhận được sự thương xót từ Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page