top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sức Mạnh Thuộc Linh


“Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc chiến nào chúng ta phải chiến đấu mỗi ngày? Bạn cần những khí giới nào để chiến đấu và chiến thắng? Nhờ đâu bạn có thể đắc thắng trên chiến trường thuộc linh?

Ê-phê-sô 6:12 cho biết người theo Chúa luôn đối diện với chiến trận thuộc linh mà kẻ thù là Sa-tan và các quỷ của nó cùng những thế lực siêu nhiên của ma quỷ đang điều khiển con người chống nghịch lại công việc của Đức Chúa Trời. Để có thể chống trả lại sự tấn công đó, chúng ta phải trang bị những khí giới đặc biệt của Đức Chúa Trời.

Dây nịt lưng lẽ thật – chúng ta phải thành thật trong lời nói, hành động của mình, cho dù sự thật đó có làm tổn hại chúng ta. Thiếu thành thật hay tìm cách để bào chữa cho những điều sai trật của mình sẽ khiến cho tinh thần của chúng ta suy sụp dẫn đến bại trận.

Áo giáp công bình – bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được kể là công bình trước mặt Chúa. Vì vậy chúng ta phải thể hiện sự ngay thật và công chính trong đời sống cá nhân mình, sống xứng đáng với điều chúng ta nhận được từ nơi Chúa; nếu không, Sa-tan sẽ kiện cáo chúng ta.

Giày tin lành bình an – Sa-tan luôn gieo nghi ngờ, bối rối khi chúng ta đối diện với khó khăn, thử thách trong đời sống. Khi chúng ta có được sự bình an trong Chúa Giê-xu, thì không có cơn giông bão nào đánh đổ được chúng ta.

Thuẫn đức tin – Sa-tan thường bắn những tên lửa dối trá, nghi ngờ, ngã lòng, sợ hãi, ganh tị, ghen ghét, ham muốn tội lỗi… vào tâm trí chúng ta. Vì vậy, hãy hết lòng tin cậy và bước đi với Chúa mỗi ngày để được Ngài bảo vệ chúng ta khỏi những tên lửa của Sa-tan.

Mão trụ cứu rỗi – chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu; khi chúng ta mang mão trụ cứu rỗi, chúng ta được bảo đảm rằng dù trận chiến giữa chúng ta với Sa-tan có khốc liệt đến đâu, chúng ta cũng sẽ thắng, và sự chiến thắng của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời.

Gươm Chúa Thánh Linh – Lời của Đức Chúa Trời. Chiến binh của Chúa phải dành nhiều thì giờ học, đọc, suy ngẫm Lời Chúa và áp dụng vào đời sống hằng ngày của mình để không kẻ thù nào có thể tấn công chúng ta được.

Sự cầu nguyện – là năng lực thuộc linh giúp chiến binh Cơ Đốc thêm sức mạnh để chiến đấu.

Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi khí giới thuộc linh cho chúng ta, tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhờ cậy sức riêng mình mà không nhờ cậy sức mạnh thuộc linh, tức “mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài,” thì chúng ta cũng sẽ bị bại trận. Bạn chuẩn bị cho cuộc chiến thuộc linh của mình như thế nào?

Lạy Chúa, Ngài là nguồn sức mạnh thuộc linh của con. Xin giúp con luôn nương cậy nơi Ngài để con có thể đắc thắng trên chiến trường thuộc linh của con mỗi ngày.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

73 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page