top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không Thể Dung Thứ


“Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả hình ảnh kinh khiếp nào để dành cho tuyển dân của Chúa? Nguyên nhân nào? Hình ảnh nào thể hiện lòng nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ cho dân Ngài? Bạn áp dụng bài học này ra sao?Một loạt những loài thú dữ tợn với sự tấn công triệt để, dã man được mô tả trong câu 6: Sư tử, muông sói, beo. Đây là bức tranh của sự trừng phạt kinh khiếp, đau đớn được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả để cảnh báo trước cho tuyển dân vì sự “bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6). Đức Chúa Trời phán rằng, làm sao Ngài có thể không trừng phạt dân Ngài khi những tội lỗi và lòng cứng cỏi của họ lộ ra rõ ràng, công khai. Ngài nuôi dưỡng họ bằng những vật thực mỗi ngày để họ được no nê, rồi sau đó họ lại ngang nhiên trở mặt thờ các thần giả tạo, thề thốt với “những thần không phải là thần” (câu 7), cùng phạm tội tà dâm gớm ghiếc.

Thái độ trơ tráo của họ trong việc phạm tội được nhà tiên tri dùng hình ảnh thật sinh động để mô tả, “nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ người lân cận mình mà hí” (câu 8). Không những thế, họ còn chẳng biết lo sợ khi tai họa đến, khinh điều tiên báo của các tiên tri, họ chẳng những đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, lại còn khinh thường cả sự sửa phạt của Ngài. Khi phạm tội, họ trấn an với nhau rằng sẽ chẳng có tai vạ nào xảy đến trên họ đâu (câu 12-13). Bởi thế, nên họ cứ tiếp tục bước đi trong sự lầm lạc mình, không hề muốn dừng lại. Đức Chúa Trời không dung thứ cho một dân tộc bội nghịch như thế.Song cũng chính trong bức tranh đau thương, đen tối cho cả Ít-ra-ên và Giu-đa, chúng ta vẫn thấy nổi bật lên một tia sáng để tuyển dân được nương nhờ, đó chính là lòng nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn luôn bày tỏ cho dân Ngài dù ở trong hoàn cảnh nào. Thể hiện cụ thể trong Lời Ngài phán “…phá đổ đi; nhưng đừng diệt hết” (câu 10). Vẫn còn cơ hội cho những ai thật lòng ăn năn.

Ngài chỉ tận diệt những nhánh chẳng thuộc về Ngài, là những đối tượng hoàn toàn không ăn năn, khước từ Ngài.Lòng nhân từ của Chúa hằng có đời đời dành cho con dân Ngài. Đây là điều rất vui mừng cho chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ khinh lờn mà lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để sống vùi trong tội lỗi thì chắc chắn hình phạt kinh khiếp sẽ chờ đón chúng ta.

Bạn đáp ứng lòng nhân từ Chúa dành cho mình thế nào?

Lạy Chúa nhân từ! Xin giúp con nhạy bén nhận biết tội lỗi và những lời nhắc nhở, cáo trách từ Chúa Thánh Linh để ăn năn quay trở lại kịp thời với Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page