top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trở Nên Dân Thánh


“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” (I Phi-e-rơ 2:9a).

Câu hỏi suy ngẫm:

Phân đoạn Kinh Thánh này chủ yếu ghi chép về điều gì?

Tại sao ông Nê-hê-mi phải làm công việc này?

Điều này có ý nghĩa gì với người Ít-ra-ên ngày trước và với con dân Chúa ngày nay?

Phần Kinh Thánh này chủ yếu ghi chép lại gia phả của những người đã hồi hương đợt trước đó (E-xơ-ra 2:1-70) mà ông Nê-hê-mi tìm thấy trong lúc ông cùng các quan trưởng kiểm tra dân số. Đối với người Ít-ra-ên lúc bấy giờ, đây là điều vô cùng quan trọng. Một trong nhiều mục đích của việc kiểm tra dân số này là để xác nhận lại ai thật sự là người Ít-ra-ên và ai là Dân Ngoại sinh sống trong xứ. Với người Ít-ra-ên, dân tộc của họ không chỉ đơn thuần là một dân tộc mang tên Ít-ra-ên, mà họ còn có một địa vị cao trọng hơn các dân tộc khác, ấy chính là dân giao ước hay dân thánh của Đức Chúa Trời.

Người Ít-ra-ên được kêu gọi để trở thành một dân tộc thánh, được biệt riêng ra giữa vòng các dân tộc khác, để nhờ đó mà những dân tộc chung quanh biết đến Danh của Đức Chúa Trời. Dù trong dấu ấn của lịch sử, có nhiều lần người Ít-ra-ên vì yếu đuối mà xa cách Chúa, nhưng sau mỗi lần được Chúa thức tỉnh, họ đều nhận ra không có gì quan trọng hơn là được trở nên dân thánh của Ngài. Vì vậy mà Đức Chúa Trời cảm động ông Nê-hê-mi kiểm tra dân số Ít-ra-ên, một phần là nhằm để biệt riêng ra một dòng dõi dân thánh cho Chúa.

Cảm tạ Chúa vì chúng ta được trở nên dân thánh của Ngài không căn cứ trên gia phả của gia tộc chúng ta, nhưng bởi sự ăn năn tội và sự tin cậy của từng cá nhân nơi dòng máu quý báu của Chúa Giê-xu (I Phi-e-rơ 2:9-10). Mỗi người trong chúng ta cần phải ý thức được địa vị cao trọng ấy để chúng ta không sống và làm theo ý riêng của mình nhưng quan tâm và sống đúng với mục đích mà Chúa kêu gọi mình. Cơ Đốc nhân cần xác quyết rằng, mỗi chúng ta được kêu gọi để trở nên dân thánh của Đức Chúa Trời. Bởi tin vào sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà chúng ta được biệt riêng ra giữa thế gian tội lỗi này. Chỉ khi nào chúng ta có nhận thức đúng về giá trị của địa vị cao trọng ấy, chúng ta mới có thể sống đúng với mục đích mà Chúa đặt để cho từng người.

Nếp sống hằng ngày của bạn có cho thấy bạn được Chúa biệt riêng ra để trở nên dân thánh của Ngài không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con yếu đuối không sống đúng với địa vị Chúa đặt để. Xin cho con luôn nhớ địa vị là con dân thánh của Ngài và sống đúng với địa vị đó.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

158 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page