top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bước Đi Trong Sự Yêu Thương


Nghe

Ê-phê-sô 5:1-2

Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Bước đi nghĩa là gì? Vợ chồng phải “bước đi trong sự yêu thương” theo mẫu mực nào? Vợ chồng cần sống thế nào để duy trì và vun bồi tình yêu trong hôn nhân?

Động từ “bước đi” có nghĩa là lối sống, thói quen thực hành hằng ngày, chứ không phải là hành động chỉ xảy ra một lần duy nhất. Vậy “bước đi trong sự yêu thương” là thực hành nếp sống yêu thương như thói quen hằng ngày. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy về nếp sống Cơ Đốc, trong đó có cả nếp sống vợ chồng. Mẫu mực để “bước đi trong sự yêu thương” là “cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.” Chúa Giê-xu được ví sánh như người chồng mà Hội Thánh là vợ (Ê-phê-sô 5:23). Sứ đồ Phao-lô dạy rằng Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã yêu chúng ta, phó chính mình Ngài vì chúng ta, thì chúng ta cũng phải “trở nên người bắt chước Đức Chúa Trời,” biết sống hy sinh cho nhau, đặc biệt trong nếp sống hôn nhân.

Gương Đấng Christ yêu thương chúng ta, dâng thân Ngài làm sinh tế chuộc tội đẹp lòng Đức Chúa Trời là mẫu mực “bước đi trong sự yêu thương” của đời sống hôn nhân. Tình yêu Chúa bày tỏ bằng hành động dâng của lễ hy sinh lên Đức Chúa Trời, thì vợ chồng cũng vậy. Hôn nhân không chỉ là hai người sống với nhau, nhưng noi gương Chúa Giê-xu, nếp sống vợ chồng hằng ngày phải như một của tế lễ tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Đó là của lễ thánh khiết, ngập tràn tình yêu thương trong gia đình. Muốn vậy, cần phải giữ gìn và vun bồi đời sống hôn nhân luôn. Trên thực tế không ít cặp vợ chồng sống với nhau lâu năm nhưng chỉ là sống vì nghĩa vụ, bổn phận ràng buộc, còn tình yêu thì phai nhạt dần theo năm tháng! Vì thế khuynh hướng ly thân ngày càng gia tăng.

Hôn nhân “bước đi trong sự yêu thương” cũng giống như việc chăm sóc cây cối, muốn chúng tươi tốt, không phải thỉnh thoảng mới tưới nước một lần thật nhiều, mà là thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ, bón phân... Mỗi ngày vợ chồng đều có cơ hội để bày tỏ tình yêu vị tha của mình cho nhau qua việc tự nguyện giúp đỡ trong những sinh hoạt hằng ngày như nấu nướng, phụ dọn bàn ăn, rửa chén, giặt quần áo, quét nhà, tắm con, chăm sóc nhau lúc đau yếu... Và mỗi ngày vợ chồng cũng có cơ hội trao đổi nhau những lời thân ái, tâm tình, khích lệ, an ủi... (Châm-ngôn 16:24). Những việc nhỏ đó như những sợi tơ mong manh nhưng chúng kết hợp lại thành sợi dây ân tình cột chặt hai vợ chồng với nhau.

Đời sống hôn nhân của bạn có thật sự bước đi trong sự yêu thương chưa?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con rằng hôn nhân là do chính Ngài thiết lập, nhưng chính con có bổn phận phải bước đi trong sự yêu thương, vun bồi hạnh phúc của gia đình con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Marriage

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page