top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bổn Phận Của Tình Yêu


Câu gốc: “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (câu 10-11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô liệt kê các bổn phận nào con dân Chúa phải đối với nhau trong tình yêu? Những bổn phận này có ý nghĩa gì? Làm thế nào bạn có thể thực hiện những bổn phận này?

Sau khi trình bày về các ân tứ khác nhau trong thân thể Đấng Christ, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều căn bản nhất đối với Cơ Đốc nhân, đó là tình yêu thương. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông khẳng định “lòng yêu thương phải cho thành thật” (câu 9a). Tiếp theo sau đó, ông liệt kê một loạt các bổn phận trong tình yêu chân thật đối với nhau giữa các tín hữu và cả với người chưa tin Chúa.

Sứ đồ Phao-lô dùng động từ theo thể mệnh lệnh để kêu gọi thực hiện bổn phận yêu thương đối với nhau. Trước hết, ông khuyên hãy hướng về điều lành và ghê tởm điều gian ác (câu 9b). Kế đến, phải biết yêu thương anh chị em trong cộng đồng như anh chị em ruột, và biết coi người khác như tôn trọng hơn mình theo tinh thần Phi-líp 2:1-4 (câu 10). Con cái Chúa ngày nay dễ đánh mất lòng tôn trọng, kính nhường nhau trong Hội Thánh, hoặc đòi hỏi chỉ kính nhường một chiều, khiến xảy ra nhiều xung đột thật đáng tiếc. Tiếp theo, ông kêu gọi con cái Chúa “hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải sốt sắng hầu việc Chúa,” nghĩa là phải có tinh thần hăng hái phục vụ Chúa và phục vụ người chung quanh (câu 11). Cơ Đốc nhân trong nếp sống hằng ngày phải thể hiện được lòng “vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” trong mọi hoàn cảnh (câu 12). Hơn thế nữa, chúng ta phải biết quan tâm đến nhu cầu của nhau và sẵn lòng chia sẻ nhau. Phải có lòng hiếu khách, ân cần tiếp đãi khi có người thăm viếng (câu 13). Khi chúng ta bị bức hại, hãy cầu nguyện chúc phước cho người bức hại mình (câu 14). Chúa Giê-xu cũng dạy các môn đệ Ngài điều này (Ma-thi-ơ 5:44). Rồi Sứ đồ Phao-lô tiếp tục kêu gọi tinh thần đồng cảm với cả niềm vui lẫn nỗi buồn của người khác (câu 15). Cuối cùng, ông nhắc nhở chúng ta về tinh thần hiệp một và hạ mình. Tất cả điều này chỉ có thể thực hiện được trong tình yêu thương chân thật đối với nhau mà thôi.

Là con của Đấng Yêu Thương, mỗi chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho mình tình yêu của Ngài để có thể yêu thương người khác và cậy ơn Ngài để thực hiện những bổn phận yêu thương đối với nhau. Chỉ khi nào mỗi con cái Chúa sống yêu thương và phục vụ nhau như thế thì Hội Thánh Chúa mới có sự hiệp một, được phát triển, và Danh Chúa mới được nhiều người biết đến vì họ nhìn thấy nếp sống yêu thương của chúng ta.

Bạn có thực hiện được bổn phận yêu thương đối với người khác chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ bổn phận yêu thương và phục vụ đối với nhau theo Lời Chúa dạy để con sống sáng Danh Chúa và hữu ích cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

145 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page