top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cái Chết Của Một Vị Vua


 Câu gốc: “Ấy vậy, Vua Sau-lơ chết, vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lịnh của Ngài” (câu 13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ và các con trai chết? Điều đó ảnh hưởng ra sao đối với dân Chúa? Ông bị sỉ nhục thế nào? Vì sao Chúa để điều này xảy ra? Có điều gì trong đời sống của bạn khiến người khác không ca ngợi Chúa?

I Sử-ký chương 10 cho biết Vua Sau-lơ, cùng ba con trai và tất cả người nhà đều chết khi giao chiến với người Phi-li-tin; còn người Ít-ra-ên “thấy quân mình thua chạy và Sau-lơ cùng các con đã chết thì bỏ thành chạy trốn” (I Sử-ký 10:6-7). Thật là một cảnh tượng thê thảm. Người Phi-li-tin chém đầu Vua Sau-lơ để treo trong đền thờ thần Đa-gôn. Vũ khí của ông bị họ đem để trong miếu nữ thần Át-tạt-tê, là thần chiến trận, như một lễ vật tạ ơn thần này. Xác của vua bị treo trên tường thành Bết-san (I Sa-mu-ên 31:10). Đây là giao điểm của nhiều con đường lớn nối liền Ga-li-lê và Đa-mách ở phía Bắc, vùng ven biển Địa Trung Hải ở phía Tây, Giê-ru-sa-lem ở phía Nam. Mỗi ngày có hàng chục ngàn người qua lại thành này và rất đông cư dân của thành nhìn thấy thi thể của ông. Khi treo thi thể của Vua Sau-lơ ở đây, người Phi-li-tin tin rằng đó là bằng chứng cho thấy các thần của họ đã chiến thắng. Người Phi-li-tin cũng sai sứ giả đi báo tin mừng này khắp đất Phi-li-tin, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong toàn dân (I Sa-mu-ên 31:9). Một cái chết như vậy đã làm tổn hại Danh Chúa và không đem lại vinh dự cho bản thân, gia đình; nhưng chính Chúa đã cho phép điều này xảy ra.

Trước kia, khi Hòm Giao Ước bị người Phi-li-tin chiếm và đem về để bên cạnh tượng Đa-gôn trong đền thờ thần Đa-gôn, Chúa đã làm cho tượng này ngã sấp mặt xuống đất trước Hòm của Đức Giê-hô-va (I Sa-mu-ên 5:1-4). Do đó, có thể hiểu cái chết và sự sỉ nhục mà Vua Sau-lơ chịu là do Chúa cho phép xảy ra. Nguyên nhân là do Vua Sau-lơ thất bại trong việc giữ lòng trung tín với Chúa, thất bại trong việc tuân giữ mệnh lệnh của Ngài, và thất bại trong sự nhờ cậy Chúa vì đã cầu hỏi bà bóng thay vì cầu hỏi Chúa.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể được Chúa đặt để vào vai trò lãnh đạo Hội Thánh, phụ trách một lớp học hoặc ban ngành nào đó trong Hội Thánh. Chúng ta cũng có thể là lãnh đạo của gia đình… Vì thế, đời sống của chúng ta cũng là điều mà biết bao cặp mắt của người thân, người trong Hội Thánh, người thế gian, cũng như những kẻ thù của Chúa nhìn vào. Nếu đời sống thuộc linh của chúng ta đắc thắng thì Chúa sẽ vui mừng, và đem lại ảnh hưởng tốt cho Hội Thánh, gia đình. Nếu đời sống thuộc linh của chúng ta thất bại thì đem lại sự tổn thất, xấu hổ cho Hội Thánh, gia đình, và cả cho Danh Chúa.

Bạn nhận biết đời sống thuộc linh của bạn đắc thắng hay thất bại? Nguyên nhân tại sao?

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống theo Lời Chúa dạy để con có một đời sống ảnh hưởng tốt cho người thân, Hội Thánh, và làm cho Danh Chúa được tôn cao.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

115 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page