top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dấu Hiệu Ở Trong Chúa


I Giăng 4:13-16

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy” (câu 16b)

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nhấn mạnh bản tính nào của Đức Chúa Trời? Từ đó, ông cho biết dấu hiệu nào để nhận biết chúng ta đang “ở trong Chúa” và “Chúa ở trong chúng ta”? Đời sống bạn bày tỏ sự hiện hữu của Chúa trong bạn như thế nào?

Chủ đề tình yêu là mối quan tâm hàng đầu của Sứ đồ Giăng trong các thư tín của ông. Có thể nói Sứ đồ Giăng là vị sứ đồ của tình yêu. Đặc biệt ở đây, ông nhấn mạnh đến bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời và khẳng định “Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” Ngài chính là cội nguồn tình yêu (câu 8, 16), và ông nhắc nhở con dân Chúa rằng, vì Đức Chúa Trời đã quá yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta, nên khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải yêu thương lẫn nhau (câu 11).

Nếp sống yêu thương là đặc điểm nổi bật của Cơ Đốc nhân vì Đức Chúa Trời là Đấng chúng ta tôn thờ chính là sự yêu thương. Vì thế, Sứ đồ Giăng lặp đi lặp lại rằng “nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta” (câu 12); “ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy” (câu 16). Yêu thương lẫn nhau chính là dấu hiệu để nhận biết rằng chúng ta đang “ở trong Chúa” và “Ngài ở trong chúng ta” (câu 13). Khi một Cơ Đốc nhân có nếp sống thể hiện tình yêu dành cho Chúa qua sự dấn thân phục vụ Chúa và Hội Thánh, và tình yêu dành cho tha nhân khi sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ người khác, thì chúng ta dễ dàng nhận biết sự hiện hữu của Đấng yêu thương trong đời sống người đó. Ngược lại, khi một Cơ Đốc nhân không để Chúa hiện hữu và hành động trong đời sống mình mà cứ làm theo ý riêng, sống ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình thì Lời Chúa khẳng định rõ ràng người đó không ở trong mối liên hệ với Chúa.

Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn hiện diện trong đời sống chúng ta qua Chúa Thánh Linh. Ngài giúp chúng ta nhận “biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta” (câu 16) để từ đó chúng ta biết sống yêu thương. Khi chúng ta ở trong sự yêu thương của Chúa, đời sống chúng ta luôn tỏa hương yêu thương khiến người khác nhìn biết tình yêu của Đức Chúa Trời mà có thể chạy đến với Ngài. Vậy dấu hiệu để nhận biết một Cơ Đốc nhân có đang sống trong mối liên hệ với Chúa và Chúa có hiện diện trong đời sống người đó, chính là tình yêu thương có được thể hiện trong nếp sống hằng ngày của người đó hay không.

Bạn có đang bày tỏ tình yêu với Chúa và với người khác không? Bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về tình yêu vô đối Ngài dành cho con. Xin Chúa giúp con luôn sống một nếp sống yêu thương đối với mọi người để từ đó họ nhận biết Chúa đang ở trong con và con ở trong Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#AbideinChrist

24 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page