top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hiệp Ý Với Nhau


 Câu gốc: “Anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra lý do nào để kêu gọi con dân Chúa phải “hiệp ý với nhau”? Tại sao? Bí quyết để hiệp ý với nhau là gì? Bạn đã thực hành những bí quyết này thế nào?

Lý do cao quý và quan trọng nhất mà Sứ đồ Phao-lô đưa ra ngay trong câu 1 là “trong Đấng Christ” để kêu gọi tinh thần hiệp một của Cơ Đốc nhân. Vì chỉ có ở trong Đấng Christ, nghĩa là chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi và ở trong mối liên hệ với Ngài thì mới sinh ra những bông trái Thánh Linh, và từ đó mới có thể sống hiệp một với người khác. Vì chỉ ở trong Đấng Christ chúng ta mới tìm thấy được niềm an ủi để có thể chia sẻ với người khác. Rồi vì tình yêu trong Đấng Christ chúng ta mới sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và chỉ ở trong Đấng Christ, chúng ta mới có sự tương giao nơi Chúa Thánh Linh, có lòng yêu mến và thương xót đối với nhau (câu 1).

Với tất cả đặc điểm trên, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Cơ Đốc nhân “hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng” (câu 2). Cả 4 cụm từ trong câu này nhằm nhấn mạnh đến sự hiệp một giữa các tín hữu. Nếu chúng ta có mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu và hiệp một trong ý muốn Ngài thì chắc hẳn chúng ta sẽ dễ dàng hiệp nhất với anh chị em cùng đức tin. Khi một người đồng hành với Chúa thì tự nhiên sẽ đồng hành với anh chị em mình. “Hiệp ý” không có nghĩa là hoàn toàn đồng ý với nhau về mọi vấn đề, nhưng là thái độ sẵn sàng cộng tác với nhau, phục vụ nhau, và hỗ trợ nhau để hoàn thành mục đích Chúa muốn. Đây chính là tâm tình và thái độ của Chúa Giê-xu khi Ngài hoàn toàn thuận phục ý muốn Cha và hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại (Phi-líp 2:5-11).

Người Việt Nam có câu “chín người mười ý,” vì thế việc “hiệp ý với nhau” thật không dễ chút nào. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những bí quyết để chúng ta có thể làm được. Trước hết, chúng ta phải khiêm nhường và xem người khác đáng tôn trọng hơn mình, đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hay vì hư vinh (câu 3). Kế đến, chúng ta không chỉ quan tâm đến ích lợi riêng của mình mà phải nghĩ đến ích lợi người khác nữa (câu 4). Những việc này rất khó nhưng chúng ta có thể làm được khi hạ mình, học theo tâm tình của Chúa Cứu Thế và hiệp nhất với ý muốn Chúa trên đời sống chúng ta.

Thật đáng buồn khi nhìn thấy cảnh chia rẽ, bất hòa giữa các tín hữu trong Hội Thánh! Làm sao Danh Chúa có thể được tôn cao khi con dân Chúa không hiệp ý với nhau!

Bạn có tâm tình hiệp một với anh chị em mình không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu có những bất đồng nào với anh chị em con. Xin giúp con biết hạ mình, nghĩ đến ích lợi người khác để con có thể hiệp ý với anh chị em mà gây dựng thân thể của Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

206 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page