VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đền Thờ Của Đức Chúa Trời


I Cô-rinh-tô 3:16-17

 

Nghe AudioCâu gốc: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta điều gì trong I Cô-rinh-tô 3:16? Những vật dụng trong nơi thánh của đền thờ mang ý nghĩa biểu tượng nào? Bạn học gì về sự hiệp một trong sự thờ phượng Chúa của Hội Thánh?

Sự thờ phượng liên hệ với đền thờ. Khi di chuyển trong hoang mạc, Chúa dạy ông Môi-se thiết lập đền tạm để thờ phượng Chúa. Sau này, Vua Sa-lô-môn xây cất đền thờ tại Giê-ru-sa-lem theo khuôn mẫu đền tạm. Trong Tân Ước, Sứ đồ Phao-lô dạy thân thể mỗi tín hữu là đền thờ mà Chúa Thánh Linh đang ngự (I Cô-rinh-tô 6:19). Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 25–30 mô tả đền tạm, trong đó các vật dụng và cách thiết kế trong nơi thánh phản ảnh các bài học thuộc linh quan trọng về sự hiệp một trong thờ phượng.

Thứ nhất, chân đèn bằng vàng ròng (thuộc về vua); có bảy ngọn (sự trọn vẹn); đốt bằng dầu ô-li-ve (tượng trưng cho Chúa Thánh Linh). Chân đèn biểu tượng cho Kinh Thánh, Lời trọn vẹn được Chúa Thánh Linh hà hơi, soi rọi chân lý cho loài người (Thi-thiên 119:105). Lời Chúa phải được dạy dỗ trong sự thờ phượng vì Chúa phán với chúng ta qua Kinh Thánh.

Thứ hai, bàn thờ xông hương. Hương biểu tượng cho sự cầu nguyện (Thi-thiên 141:2; Khải Huyền 5:8) có sức mạnh lan đến mọi nơi. Thờ phượng Chúa không thể thiếu cầu nguyện, tôn vinh Chúa (là cầu nguyện theo nghĩa rộng). Bàn thờ xông hương luôn ở chính giữa, gần bức màn ngăn cách nơi thánh và nơi chí thánh, đối diện với nắp thi ân (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:6) cho thấy cầu nguyện tức thưa chuyện trực tiếp với Chúa là quan trọng hàng đầu trong sinh hoạt thờ phượng. Chúa Giê-xu gọi đền thờ là “nhà cầu nguyện” (Ma-thi-ơ 21:13). Ngài lấy sự cầu nguyện làm sinh hoạt tiêu biểu cho sự thờ phượng.

Thứ ba, bàn bánh cung hiến. Luôn có mười hai ổ bánh cung hiến (bánh thánh), mỗi tuần bánh, được dâng một lần vào ngày Sa-bát (Lê-vi Ký 24:5-9). Đây là biểu tượng cho sự tương giao của toàn hội chúng trước sự hiện diện của Chúa, như quan tâm thăm hỏi, nâng đỡ, khích lệ, cầu thay… (Khải Huyền 3:20). Tiệc Thánh cũng là một hình thức tương giao trước sự hiện diện của Chúa. Chân đèn luôn luôn ở phía nam, còn bàn bánh cung hiến luôn đặt ở phía đối diện hướng bắc (Xuất Ê-díp-tô Ký 26:35), cho thấy việc giảng dạy Lời Chúa và sự tương giao giữa con dân Ngài có tầm quan trọng như nhau.

Theo sự mạc khải của Kinh Thánh, thờ phượng cho dù ở bất cứ Hội Thánh lớn hay nhỏ cũng cần phải bao gồm việc học Lời Chúa, cầu nguyện, và tương giao với nhau. Nếu con dân Chúa cùng hiệp nhau để dâng lên Chúa buổi thờ phượng đúng như Lời Chúa dạy, chắc chắn đó sẽ là của lễ có mùi thơm, hài lòng Ngài (I Cô-rinh-tô 12:4-7).

Bạn có hiệp một thờ phượng Chúa đúng như ý nghĩa của từng vật dụng trong nơi thánh của đền thờ chưa?

Lạy Chúa, xin dạy con biết khôn ngoan sử dụng ân tứ Chúa ban, hợp một cùng anh chị em con thờ phượng Chúa, hết lòng phục vụ Ngài, và làm vinh quang Danh Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Worship

229 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách