top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cuộc Chiến Nội Tâm


Rô-ma 7:21-25

 

Nghe AudioCâu gốc: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta!” (câu 24-25a).

Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân kinh nghiệm điều gì khi cố gắng sống vui lòng Đức Chúa Trời? Bạn làm gì để có thể đắc thắng tội lỗi, làm những điều vui lòng Chúa?

Kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô: “Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi” (câu 21) cũng là kinh nghiệm của mọi Cơ Đốc nhân trong cuộc chiến giữa con người cũ và con người mới của chính mình.

Thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô nói về người cũ tranh chiến trong chi thể bắt ông làm nô lệ cho tội lỗi. Xác thịt, bản chất tội lỗi của con người cũ vận hành theo một “luật” trong ý nghĩa là nó cai trị, bắt chúng ta sống theo đường lối của nó. Tội lỗi có sức mạnh, nó vận hành như một luật, ra lệnh cho chúng ta. Người cũ vận hành qua xác thịt trong “trong chi thể” chúng ta. Sự cám dỗ luôn bắt đầu trong tâm trí (câu 23) nhưng hành động qua thân xác. Sự sa ngã khiến tâm trí cũng như thân xác trở thành nô lệ cho tội lỗi. Thứ hai, Sứ đồ Phao-lô nói về người mới muốn sống vui lòng Đức Chúa Trời và muốn làm điều lành (câu 21). Đây là những ước muốn mới, tình yêu mới với Chúa Cứu Thế của người được tái sinh. Chúng ta ghét tội lỗi và muốn nên thánh, nhưng đồng thời trong xác thịt của mình vẫn còn ham muốn làm điều tội lỗi.

Thông thường, những ham muốn của bản chất người cũ thường thắng hơn những ao ước của bản chất người mới cho đến khi chúng ta học chiến đấu chống lại nó. Đây chính là thực trạng của đời sống Cơ Đốc nhân. Khác với người không tin Chúa, chúng ta có một bản chất mới làm theo luật Đức Chúa Trời trong con người bề trong, nhưng vẫn bị bản chất con người cũ chế ngự. Người tín hữu trưởng thành phải học lột bỏ người cũ bị dục vọng xác thịt cám dỗ, và học bước theo Đức Thánh Linh để chiến thắng tội lỗi. Tuy nhiên, trước khi có thể đắc thắng tội lỗi, chúng ta thường kinh nghiệm những thất bại chua cay trước sức mạnh của người cũ trong chúng ta.

Tiếng kêu bi thảm của Sứ đồ Phao-lô, “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?” là một phần nhận thức sự thất bại của mình trong cuộc chiến nội tâm. Chúng ta cần Chúa Giê-xu không chỉ vì nhờ Ngài chúng ta được giải cứu khỏi hình phạt của tội lỗi, nhưng nhờ Ngài chúng ta có thể đắc thắng tội lỗi, làm những điều vui lòng Đức Chúa Trời. Đó là lý do Sứ đồ Phao-lô reo lên đắc thắng: “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (câu 25a) “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Khi chúng ta không bước theo xác thịt, nhưng theo Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:4), chúng ta bắt đầu kinh nghiệm sự chiến thắng tội lỗi.

Bạn tranh chiến thế nào trong đời sống bước theo Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn bước theo Đức Thánh Linh, nhờ cậy sức toàn năng của Ngài để chiến thắng bản chất xác thịt và tội lỗi.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Temptation

155 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page