top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Chúa bao la


Giăng 21:1-6

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không. Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa” (câu 5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bảy môn đệ đi qua Ga-li-lê và rủ nhau đi đánh cá? Qua câu chuyện này, bạn nhận định thế nào về tinh thần các môn đệ đối với Chúa, và tình yêu của Chúa đối với họ? Làm thế nào để có thể lan tỏa tình yêu Chúa trong chính mình đến với người khác?

Các môn đệ tin lời báo tin Chúa phục sinh của hai bà Ma-ri nên họ cùng nhau qua xứ Ga-li-lê để chờ gặp Chúa (Ma-thi-ơ 28:5-8). Trong lúc chờ đợi tại bờ biển Ti-bê-ri-át (tức biển Ga-li-lê), Sứ đồ Phi-e-rơ khởi xướng “tôi đi đánh cá” và tất cả cùng hưởng ứng. Họ ra đi nhưng suốt cả đêm không có con cá nào! Trời vừa sáng họ quay trở vào, khi còn cách bờ chừng 100 mét, họ thấy có một bóng người hỏi họ, rồi chỉ cho họ thả lưới bên phải thuyền thì sẽ được cá. Họ vâng lời và được một mẻ lưới đầy cá đến nỗi kéo không xuể!

Trong câu chuyện này, chúng ta không biết bốn môn đệ vắng mặt đang ở đâu mà không đi với các bạn để gặp Chúa. Còn bảy môn đệ này, thay vì kiên nhẫn chờ đợi Chúa thì họ lại rủ nhau đi làm nghề cũ của họ là đánh cá. Điều chúng ta ngạc nhiên nữa là Chúa Giê-xu đã ở cùng, dạy dỗ các môn đệ suốt ba năm. Rồi sau khi sống lại, Chúa vừa mới hiện ra với họ và chúc bình an cho họ hai lần. Nhưng không hiểu sao lần này họ không nhận ra người đang hỏi họ là Chúa. Có thể do trời mờ tối và họ đã đánh cá suốt cả đêm mỏi mệt, hoặc vì một lý do nào đó chúng ta không biết. Dù sao thì tinh thần và thái độ của các môn đệ cũng ít nhiều làm cho Chúa buồn lòng. Tuy nhiên, tình Chúa quá bao la, Ngài chẳng những không trách cứ mà còn bày tỏ lòng yêu thương họ, quan tâm và ban lời chỉ dẫn để họ có được một mẻ cá dư dật.

Đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để được Chúa yêu, nhưng Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Giăng 4:8), Chúa yêu người thuộc về Ngài thì cứ yêu cho đến cuối cùng (Giăng 13:1), cho dù chúng ta vẫn còn những khiếm khuyết, bất toàn, và thường có những hành động, lời nói, suy nghĩ làm Chúa buồn lòng. Tuy nhiên tình Chúa vẫn bao la diệu vợi, Ngài luôn nhiều lần nhiều cách đem chúng ta trở lại với tình yêu của Ngài. Hãy ngước nhìn lên Chúa, tạ ơn Ngài và đắm mình trong tình yêu bao la của Ngài để chúng ta nhờ tình Chúa lan tỏa yêu thương đến với nhiều người khác.

Theo bạn nghĩ vì sao Chúa yêu bạn? Bạn có thay đổi nào sau khi học bài này?

Xin Chúa tha thứ cho con vì con thường làm Chúa buồn lòng, nhưng Ngài vẫn yêu thương, răn bảo, dạy dỗ con bằng tình yêu bao la của Ngài. Xin cho con dầm mình trong Chúa để có thể sống yêu thương với mọi người như Lời Chúa dạy.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#LoveGod

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page