top of page

Bài Học Kinh Thánh Giáng Sinhquyển 2

31 Ngày Tôn Thờ Chúa

 

- Bài học Kinh Thánh Giáng Sinh xoay quanh câu chuyện Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời được ký thuật trong các sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca. Tiếp tục loạt bài học Kinh Thánh Giáng Sinh — 31 Ngày Ngưỡng Vọng Chúa, Văn Phẩm Nguồn Sống đặc biệt soạn thảo và phát hành quyển 2 — 31 Ngày Tôn Thờ Chúa nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu.

 

- Qua 31 bài học Kinh Thánh, VPNS hy vọng sẽ giúp người học trải nghiệm sự yêu thương, hy vọng, và vui mừng trong ân sủng diệu kỳ từ Hài Nhi Thánh. 

 

- Các bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có câu gốc, giải nghĩa phần Kinh Thánh, câu hỏi thảo luận, và lời cầu nguyện.  Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.

 

- Văn Phẩm Nguồn Sống xin giới thiệu Bài Học Kinh Thánh Giáng Sinh31 Ngày Tôn Thờ Chúa, Ước mong được sự đón nhận của quý tôi con Chúa.

 

Bài Học Kinh Thánh Giáng Sinh — quyển 2

$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page