top of page

     Tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
“ĐÁP ỨNG TIẾNG GỌI CỦA CHÚA” là chủ đề cho loạt bài học này. Trong chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Ðức Chúa Trời, Ngài không những kêu gọi chúng ta theo Ngài nhưng còn kêu gọi chúng ta trở nên những người phục vụ Ngài như những môn đệ trung tín. Loạt bài học trong tam cá nguyệt này nhằm giúp chúng ta đáp ứng tiếng gọi của Chúa để sống đúng với mục đích mà Ngài kêu gọi chúng ta.
     Với 12 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Phẩm Chất Người Lãnh Đạo Hội Thánh” gồm 4 bài học (bài 1-4) dựa vào sách I Ti-mô-thê. Những bài học này đề cập đến những phẩm chất và ân tứ mà người lãnh đạo cần có để phục vụ Hội Thánh, bao gồm phương diện đạo đức cũng như thuộc linh. Các bài học đặc biệt nhấn mạnh đến nếp sống gương mẫu của người lãnh đạo.
     Phần II: “Trung Tín Theo Chúa và Phục Vụ Ngài” gồm 4 bài học (bài 5-8) dựa vào sách II Ti-mô-thê và Tít. Những bài học này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nắm vững chân lý Phúc Âm vốn là nền tảng của đức tin của con dân
Chúa. Gìn giữ, bảo vệ, và lưu truyền niềm tin chân chính là điều thiết yếu để sống vững vàng như những môn đệ trung tín và những người lãnh đạo trung thành, nhất là trong xã hội ngày càng có nhiều giáo lý sai lạc mà con dân Chúa phải đương đầu.
     Phần III: “Đấng Sáng Tạo và Tạo Vật của Ngài” gồm 4 bài học (bài 9-12). Dựa vào các Thi Thiên 8, 104, 139, và 145. Những bài học này kêu gọi con dân Chúa luôn ca tụng Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại, đầy quyền năng và nhân từ đã sáng tạo vũ trụ này cách kỳ diệu. Không những Ngài đã tạo dựng chúng ta cách độc đáo so với các tạo vật khác, nhưng Ngài còn quan tâm, thấu hiểu, dẫn dắt, và cung ứng mọi nhu cầu cho mỗi cá nhân chúng ta. Ca tụng Đức Chúa Trời hằng ngày và cho đến mãi mãi là lời kêu gọi mà chúng ta, tạo vật được Ngài cứu chuộc, yêu thương, và chăm sóc, cần đáp ứng bằng tấm lòng qua môi miệng và nếp sống.
     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh số 64

SKU: SS64
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page