top of page
 • Tác giả Adam Hamilton trình bày một khải tượng đầy khích lệ về tám hệ phái Cơ Đốc Giáo và truyền thống đức tin. Ông ví gia đình Cơ Đốc Giáo với gia tộc của chúng ta. Ông cho rằng mỗi hệ phái đều có một cái nhìn độc đáo và giá trị cống hiến cho niềm tin Cơ Đốc Giáo.
 • Các truyền thống đức tin gồm có Chính Thống Giáo, Công Giáo, Lutheran, Trưởng Nhiệm, Anh Giáo, Ngũ Tuần, và Giám Lý.  Mỗi hệ phái, ông Adam Hamilton tóm tắt lịch sử và những niềm tin cơ bản, và nêu lên một số đặc điểm chúng ta có thể học từ truyền thống đức tin đó để củng cố đức tin Cơ Đốc của chúng ta. 
 • Ông Adam Hamilton là Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Giám Lý Resurrection, một trong những Hội Thánh tăng trưởng nhanh nhất, và nổi bật nhất ở Hoa kỳ. Ông cũng là tác giả các sách: Confronting the Controversies, Leading Beyond the Walls, Unleasing the Word, Making Love Last a Lifetime, Christianity and World Religions, và Selling Swimsuits in the Arctic.
 • Văn Phẩm Nguồn Sống xin giới thiệu sách Cây Gia Tộc Cơ Đốc Giáo. Ước mong qua quyển sách này sẽ giúp quý tôi con Chúa hiểu rõ về mối liên hệ của những Cơ Đốc nhân với nhau trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cây Gia Tộc Cơ Đốc Giáo

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page