top of page

Flying High by Ái Tâm

 

Sách gồm 13 truyện ngắn. Mỗi câu chuyện là một vấp ngã, một bài học của người đi trước để giúp cho người đi sau. Đau đớn nhưng không tuyệt vọng, tác giả mời gọi độc giả cùng "Chấp Cách Bay Cao" trong tình yêu Thiên Chúa để kinh nghiệm cuộc sống mới.

Chắp Cánh Bay Cao

$5.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page