top of page

Giới Thiệu Sách Truyền Đạo

Vua Sa-lô-môn kết luận: “Cuộc đời đầy những khó khăn và rắc rối, và có lắm điều không ai hiểu được, đừng nói tới kiểm soát được. Theo quan điểm loài người, tất cả đều là phù du và điên dại. Nhưng cuộc sống là tặng phẩm Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, và Ngài muốn chúng ta vui hưởng và sử dụng cho vinh quang của Ngài, Vì vậy, thay vì than phiền về điều mình không có, hãy bắt đầu cảm tạ về điều bạn đang có – và hãy sống thỏa lòng!”

Cuộc đời không có Chúa Cứu Thế thật sự là “hư không theo luồng gió thổi.” (Truyền Đạo 1:14). Nhưng khi nhận biết Ngài cách cá nhân và trung tín sống cho Ngài, bạn sẽ kinh nghiệm được “trọn niềm hoan lạc” và “điều vui sướng vô cùng” (Thi Thiên 16:11).

Văn Phẩm Nguồn Sống hân hạnh giới thiệu tập giải nghĩa sách Truyền Đạo của tác giả Warren Wiersbe.  Tác giả hướng dẫn chúng ta đọc và suy ngẫm quyển sách thuộc loại đặc biệt này trong Kinh Thánh để hiểu đúng đắn và sâu sắc hơn.  Tác giả cũng sẽ chỉ chúng ta cách sử dụng sách Truyền Đạo như một bản đồ trong cuộc hành trình qua những vấn nạn và rối rắm của cuộc đời, giúp chúng ta tìm được niềm lạc quan và sức mạnh để sống thoả lòng trong mọi hoàn cảnh.  Chúng tôi hi vọng với sách giải nghĩa này, các tôi con Chúa sẽ thêm lên lòng tin cậy Chúa và vui hưởng những gì Ngài ban cho trong cuộc sống.

Warren W Wiersbe - Truyền Đạo

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page