top of page

Kinh Thánh ( Bản Truyền Thống Hiệu Đính) - Bìa da dây kéo, mạ vàng, màu nâu, có dấu ấn lật sách.

 

Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính được in tại Hàn Quốc, phiên bản đặc biệt dành cho hải ngoại. 

Kinh Thánh được hiệu đính:

- Các từ cỗ, các từ mà ngữ nghĩa đã thay đổi, diễn đạt không phù hợp; các từ phiên âm chưa nhất quán; câu không chính xác hoặc gây hiểu lầm; thiếu từ, một nhóm từ, lỗi chính tả...

- Những phần mới trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính:

- Giới thiệu tổng quát từng sách; cước chú và phần tham chiếu; bảng từ ngữ Kinh Thánh; bảng chú dẫn; bảng đối chiếu các sách Tin Lành; và bản đồ Kinh Thánh mới.

 

Hình thức:

   - Đẹp, chữ in kiểu ngoài bìa, cỡ 5.5x7.5 inches. 

Bìa da dây kéo, mạ vàng, màu nâu, có dấu ấn lật sách

   (thumb-index). 

Kinh Thánh ( Bản Truyền Thống Hiệu Đính)

SKU: HD3
$35.00 Regular Price
$32.00Sale Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page