top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế
(International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
“LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA” là chủ đề cho loạt bài học này. Ðây là loạt bài giúp chúng ta nhìn lại buổi ban sơ của Hội Thánh Ðầu Tiên. Với đức tin mạnh mẽ cùng lòng can đảm nhiệt thành, Hội Thánh đã bắt lấy mọi cơ hội để rao truyền Phúc Âm của Chúa giữa những cơn bức hại khủng khiếp. Loạt bài học này cũng nhằm nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa mà mỗi chúng ta đều có vinh dự tham gia.
     Với 14 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Tin Mừng cho Xứ Giu-đê và Sa-ma-ri” gồm 5 bài học (bài 1-5) dựa vào sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Học viên sẽ thấy cái chết của ông Ê-tiên đã mở đầu cho một cuộc bức hại lớn như thế nào. Hội Thánh non trẻ bị tản lạc, và trong dòng người tản lạc, Chấp sự Phi-líp đã trở thành nhân chứng nhân cho Chúa tại Sa-ma-ri, vượt qua những biên giới địa dư và những rào cản văn hóa và chủng tộc. Đức Chúa Trời đã đón nhận Dân Ngoại vào trong gia đình của Ngài. Qua chức vụ của Sứ đồ Phi-e-rơ, Chúa đã đem ông Cọt-nây, một Dân Ngoại, trở
lại tin Chúa. Vì rao giảng Phúc Âm, Sứ đồ Phi-e-rơ đã bị bỏ tù và được giải cứu.
     Phần II: “Tin Mừng cho Dân Ngoại” gồm 4 bài học (bài 6-9) dựa vào sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Học viên sẽ thấy ông Sau-lơ, một người nhiệt tình bức hại Đạo Chúa, đã được Chúa chinh phục để trở nên người rao giảng Phúc Âm như thế nào. Học viên cũng sẽ học biết thế nào những tín hữu của Hội Thánh đầu tiên như bà Ly-đi, Bê-rít-sin, A-qui-la đã đồng công trong công tác rao truyền Phúc Âm cho Dân Ngoại.
     Phần III: “Tin Mừng cho Muôn Dân” gồm 5 bài học (bài 10-14). Dựa vào sách tiên tri Ê-sai, các bài học trong phần này sẽ giúp học viên học biết về sự xuất hiện của Đấng Mết-si-a, Đấng đem Tin Mừng đến cho muôn dân. Ngài là Đấng rao giảng Tin Mừng và Ngài cũng chính là Tin Mừng.
Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh số 63

SKU: SS63
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page