top of page

     Tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế
(International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
Chủ đề cho loạt bài học trong Quý II năm 2018 (tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu) là “SỐNG KHÔN NGOAN GIỮA ĐỜI.” Loạt bài học trong tam cá nguyệt này nhằm giúp học viên luôn giữ mối liên hệ khắng khít với Chúa để được khôn ngoan sống theo ý muốn và mục đích của Ngài giữa cuộc sống luôn bất định, đầy những thách thức và khổ đau.
     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Giữa Cuộc Thế Xoay Vần” gồm 5 bài học (bài 1-5) dựa vào sách Gióp và sách Truyền Đạo. Những bài học này giúp học viên tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống giữa mọi hoàn cảnh đổi thay, giữ vững đức tin trong nghịch cảnh, và tìm được hy vọng giữa khốn cùng. Riêng hai bài học đầu của phần này sẽ cho thấy thế nào sự phục sinh của Chúa Cứu Thế đã đem lại sức sống mới giúp con dân Chúa vượt qua mọi sợ hãi và tuyệt vọng để sống mạnh mẽ và kết quả cho Ngài.
     Phần II: “Khôn Ngoan trong Cuộc Sống” gồm 4 bài học (bài 6-9). Dựa vào sách Châm Ngôn, những bài học này nhấn mạnh đến giá trị của sự khôn ngoan thiên thượng. Học viên
được khuyến khích lắng nghe và đáp ứng tiếng gọi của Chúa để sống khôn ngoan theo quan điểm của Ngài giữa cộng đồng và trong gia đình.
     Phần III: “Con Đường Phục Vụ” gồm 4 bài học (bài 10-13). Dựa vào sách I Cô-rinh-tô, những bài học này nhằm kêu gọi học viên hợp nhất để phục vụ Chúa trong sự khôn ngoan thiên thượng, cũng như hợp tác nhau để phục vụ trong mọi công tác với tinh thần trách nhiệm. Đây là đường lối khôn ngoan để xây dựng và mở mang Hội Thánh của Chúa.
     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 65

$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page