top of page

     Tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý IV năm 2018 (tháng Mười, tháng Mười Một, tháng Mười Hai) là “SỐNG TRONG GIAO ƯỚC CỦA CHÚA.” Người Ít-ra-ên là dân tộc được Chúa chọn để thực hiện mục đích của Ngài giữa trần gian. Ngài đã lập giao ước với người Ít-ra-ên và họ phải sống theo giao ước đó, nghĩa là sống trong mối liên hệ đúng đắn với Chúa và với nhau như Ngài truyền dạy. Tuy nhiên nhiều lần người Ít-ra-ên đã phá vỡ giao ước, sống theo đường lối riêng của mình, và nhiều lần Chúa đã sửa phạt để đem họ trở lại với giao ước, sống theo đúng mục đích của Ngài để trên nguồn phước cho mọi dân tộc.
     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Dân Tộc Giao Ước: Các Nhà Lãnh Đạo” gồm 4 bài học (bài 1–4). Dựa vào sách Các Quan Xét, I & II Sa-mu-ên, I Các Vua, những bài học này giúp học viên thấy thế nào Chúa đã dấy lên những nhà lãnh đạo đặc biệt như Nữ Quan xét Đê-bô-ra, Tiên tri Sa-mu-ên, Vua Đa-vít, Vua Sa-lô-môn để lãnh đạo tuyển dân của Ngài. Chúa cần những nhà lãnh đạo kính sợ Ngài để hướng dẫn tuyển dân Ngài sống trong giao ước. Đặc biệt Chúa lập giao ước với Vua Đa-vít, hứa ban cho Vua Đa-vít một triều
đại và vương quốc trường tồn. Điều này được thành tựu qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
     Phần II: “Dân Tộc Giao Ước: Vinh Quang và Sỉ Nhục” gồm 4 bài học (bài 5–8). Dựa vào sách I & II Các Vua, II Sử Ký, những bài học này nhấn mạnh tuyển dân của Chúa phải tuyệt đối làm theo những điều Ngài đòi hỏi trong giao ước. Vì họ bất tuân, Chúa đã dùng các nhà tiên tri để cảnh cáo nhưng họ vẫn miệt mài trong tội lỗi, cuối cùng Ngài sửa phạt họ đến nỗi họ phải bị lưu đày xa xứ. Sau thời kỳ lưu đày, Chúa cho dân Ngài hồi hương, phục hồi sự thờ phượng, xây dựng lại quê hương đất nước.
     Phần III: “Chúa Cứu Thế, Hình Ảnh của Đức Chúa Trời” gồm 5 bài học (bài 9–13). Dựa vào các sách Cô-lô-se, Hê-bơ-rơ, I Giăng, Giăng, Phi-líp. Những bài học này giúp học viên học biết về chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Ngôi Lời trở nên xác thể, đến trần gian để sống giữa loài người, giãi bày cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Ngài là ánh sáng, là mạc khải cuối cùng để đem con người đến với Đức Chúa Trời.
     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 67

SKU: SS67
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page