top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý I năm 2019 (tháng Giêng, tháng Hai, và tháng Ba) là “CHÚA CỨU THẾ, HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.” Các bài học sẽ dựa vào các sách của Sứ đồ Giăng, gồm Phúc Âm Giăng, I Giăng, và sách Khải Huyền. Loạt bài học nhằm nhấn mạnh đến thần tính của Chúa Giê-xu như là hình ảnh của Đức Chúa Trời giữa trần gian. Với hình ảnh và thẩm quyền thiên thượng, Chúa Giê-xu đến “để giải bày Cha cho chúng ta biết” (Giăng 1:18). Đặc biệt trong loạt bài học này, học viên sẽ tìm hiểu ý nghĩa những lời tuyên bố “Ta Là” của Chúa Giê-xu, qua đó học biết được mối liên hệ giữa Chúa Con với Chúa  Cha và Chúa Con với những người thuộc về Ngài.
     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Chúa Cứu Thế Là Nguồn Sáng” gồm 4 bài học (bài 1–4). Những bài học này nhấn mạnh Chúa Giê-xu là Đấng từ trời với thẩm quyền thiên thượng, mang ánh sáng chân lý vào trần gian. Học viên sẽ học biết ý nghĩa lời tuyên bố “Ta là Bánh của Sự Sống” và “Ta là Sự Sáng của thế gian” của Chúa Giê-xu.
     Phần II: “Chúa Cứu Thế Là Nguồn Sống” gồm 5 bài học (bài 5–8). Học viên tiếp tục học biết ý nghĩa những lời tuyên bố “Ta Là” của Chúa Giê-xu: “Ta Là Người Chăn Nhân Lành”—“Ta Là Sự Sống Lại và Sự Sống”—“Ta Là Ðường Ði, Chân Lý, và Sự Sống”—“Ta Là Cây Nho Thật.” Những bài học này sẽ giúp học viên nhận biết tầm quan trọng của sự liên hiệp với Chúa Giê-xu là Nguồn Sống.
     Phần III: “Chúa Cứu Thế Là Nguồn Tình Yêu” gồm 4 bài học (bài 9–13). Dựa vào Thư tín I Giăng, những bài học này nhấn mạnh đến Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, là cội nguồn của tình yêu, và những ai có đức tin nơi Ngài cũng sẽ yêu thương anh chị em trong Chúa. Đức tin và tình yêu của chúng ta đối với Chúa được thử nghiệm qua tình yêu thương đối với nhau như là dấu hiệu của một môn đệ.
     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 68

SKU: SS68
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page