top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý II năm 2019 (tháng Tư, tháng Năm, và tháng Sáu) là “VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA CỨU THẾ.” Nhằm giúp người học sống xứng đáng là công dân Nước Trời, loạt bài học này nhấn mạnh đến ý nghĩa và đặc điểm của Nước Trời trong hiện tại cũng như trong tương lai. Qua loạt bài học này, người học cũng nhận biết được phước hạnh đời đời Chúa dành cho những ai đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và bước đi theo Ngài cách thành tâm và trung tín cho đến cuối cùng.
     Với 13 bài học của chủ đề này, người học sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Sống trong Mối Liên Hệ với Chúa Cứu Thế” gồm 4 bài học (bài 1–4) dựa vào sách Khải Huyền. Những bài học này nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu và cộng đồng đức tin mà Ngài đã cứu chuộc bởi máu Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu xứng đáng cho con dân Chúa chúc tụng và tôn thờ trong hiện tại cũng như trong cõi đời đời, vì Ngài đã chết và đã sống lại để ban cho những người tin Ngài sự sống vĩnh hằng.
     Phần II: “Sống trong Vương Quốc của Chúa Cứu Thế” gồm 4
bài học (bài 5–8). Qua sách Khải Huyền, người học sẽ nhìn thấy quang cảnh thiên đàng đầy niềm vui và phước hạnh Chúa dành cho những người được cứu chuộc. Đó là quê hương trên trời, quê hương đích thực, tại đó Chúa Cứu Thế luôn hiện diện với con dân Ngài.
     Phần III: “Sống Xứng Đáng Là Công Dân Nước Trời” gồm 5 bài học (bài 9–13) dựa vào các sách Tiên Tri A-mốt, Ô-sê, Ê-sai, và Mi-chê. Những bài học này nhằm kêu gọi con dân Chúa sống cuộc đời công chính xứng đáng là công dân Nước Trời. Và cũng nhấn mạnh đến đạo đức và trách nhiệm xã hội trong mối tương quan giữa người với người.
     Các bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 69

SKU: SS69
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page