top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý I năm 2020 (tháng Giêng, tháng Hai, tháng Ba) là “SỐNG THEO TIẾNG GỌI CỦA CHÚA.” Loạt bài học này nhằm giúp con dân Chúa biết lắng nghe tiếng gọi của Ngài và đáp ứng. Qua tiếng gọi của Chúa, Ngài thúc giục chúng ta vâng theo ý muốn của Ngài như là những môn đệ trung tín. Chúa luôn kêu gọi chúng ta sống phản ánh phẩm tính của Ngài và để Ngài dùng chúng ta như những công cụ bày tỏ tình yêu và ân sủng của Ngài giữa thế giới chúng ta đang sống.
     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Được Thúc Giục Bởi Tiếng Gọi của Chúa” gồm 4 bài học (bài 1–4) dựa vào sách Phúc Âm Lu-ca. Học viên sẽ có dịp học biết Chúa Giê-xu từ lúc mười hai tuổi đã nhận biết và vâng theo tiếng gọi Thiên Thượng, để rồi khi trưởng thành, Chúa bước vào chức vụ rao giảng Nước Trời và môn đệ hóa những người theo Ngài. Học viên cũng sẽ học biết thế nào Chúa dạy các môn đệ phải cầu nguyện kiên trì, yêu kẻ thù, và tin cậy Chúa thay vì lo lắng. Đây là những điều Chúa kêu gọi mà chúng ta cần lắng nghe và vâng theo như là những môn đệ của Ngài.
     Phần II: “Ðáp Ứng Tiếng Gọi của Chúa” gồm 4 bài học (bài 5–8) dựa vào sách Phúc Âm Lu-ca. Những bài học này khuyến khích học viên đáp ứng tiếng gọi của Chúa qua nếp sống cũng
như những việc làm cụ thể. Chúa muốn mỗi chúng ta đáp ứng tiếng gọi của Ngài để phục vụ, để ăn năn, để sống khiêm nhường, và để trở thành một môn đệ trung tín.
     Phần III: “Chúa Kêu Gọi Sống Theo Giao Ước” gồm 5 bài học (9–13) dựa vào các sách I & II Sử Ký. Những bài học này đưa chúng ta trở lại với những lời hứa giao ước Chúa đã lập với Ít-ra-ên để thấy thế nào tuyển dân của Ngài đã bội ước trong khi Ngài vẫn luôn thành tín. Vì lòng nhân từ và thương xót, Chúa đã cảnh cáo họ để kéo họ quay lại với giao ước để hưởng phước lành thay vì rủa sả. Những bài học lịch sử này là lời kêu gọi mỗi chúng ta quay về với Lời Chúa để vâng giữ luật lệ của Ngài, và hết lòng tin cậy vào lời hứa thành tín của Ngài.
Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 72

SKU: SS72
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page