top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.

     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý II, năm 2020 (tháng Tư, tháng Năm, và tháng Sáu) là "TUYỂN DÂN & GIAO ƯỚC THÁNH." Nhìn lại lịch sử tuyển dân trong giai đoạn lưu đày và sau lưu đày, loạt bài học này nhằm giúp con dân Chúa ngày nay kiên quyết giữ vững niềm tin và trung thành với lời dạy của Chúa trước những thánh thức và áp lực nặng nề của xã hội mình đang sống. Học viên cũng có dịp học biết những hình ảnh của Chúa Cứu Thế trong Thư tín Hê-bơ-rơ qua đó nhìn xem Ngài để giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh.

     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:

     Phần I: "Giữ Vững Giao Ước trong Thời Kỳ Lưu Đày" gồm 4 bài học (bài 1-4) dựa vào sách Đa-ni-ên. Học viên sẽ có dịp học về đức tin và lòng trung thành với giao ước của các thanh niên Đa-ni-ên và ba người bạn trẻ Do Thái khi họ bị lưu đày tại Ba-by-lôn cùng với đồng bào của mình. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi ưu đãi và bằng lòng đón nhận cái chết để kiên quyết giữ vững niềm tin, giữ vững lập trường, không chịu thỏa hiệp, để rồi được Chúa giải cứu cách kỳ diệu và Danh Chúa được tôn cao giữa Dân Ngoại. Đặc biệt chúng ta cũng học biết tâm tình của ông Đa-ni-ên khi về già vẫn gắn liền với dân tộc để rồi dâng lên Chúa lời cầu xin khẩn thiết khi đồng bào của ông bắt đầu trở về quê cha đất tổ sau 70 năm lưu đày.

     Phần II: "Hồi Hương và Tái Lập Giao Ước" gồm 4 bài học (bài 5-8) dựa vào sách A-ghê và Nê-hê-mi. Những bài học này giúp học viên nhìn lại một giai đoạn lich sử khi tuyển dân trở về quê hương sau thời kỳ lưu đày. Chúa đã dùng Tiên tri A-ghê rao giảng sứ điệp nhằm kêu gọi dân chúng đặt ưu tiên xây dựng lại đền thờ của Chúa, và Ngài dùng ông Nê-hê-mi đứng ra lãnh đạo dân chúng xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Với niềm phấn khích về những điều Chúa làm trên quê hương dân tộc, con dân Chúa đã tái lập giao ước với Chúa và cam kết vâng theo luật pháp của Ngài. Qua những sự kiện lịch sử trong giai đoạn này, học viên sẽ rút ra được những bài học áp dụng cho cá nhân và Hội Thánh ngày nay trong sự dấn thân phục vụ Chúa và Xây dựng Vương Quốc của Ngài. 

     Phần III: "Chúa Cứu Thế trong Thư Hê-bơ-rơ" gồm 5 bài học (9-13) dựa vào Thư tín Hê-bơ-rơ. Có thể nói rằng không một sách nào trong Tân Ước cho chúng ta một bức tranh đẹp đẽ và tuyệt hảo về Chúa Giê-xu như sách Hê-bơ-rơ. Thật vậy, khi nghiên cứu sách Hê-bơ-rơ, chúng ta sẽ biết rõ Chúa Cứu Thế hơn qua hình ảnh Ngài là Con Đức Trời, Ngài là Đấng Cầu Thay, Ngài là Đấng Cứu Chuộc, Ngài là Đấng Dẫn Dắt, Ngài là Đấng Không Hề Thay Đổi. Những chân lý về Chúa Giê-xu trong sách Hê-bơ-rơ đã đem đến sự khích lệ mạnh mẽ cho con cái Chúa trong thể kỷ đầu tiên, giúp họ vượt qua những thử thách trong hành trình hướng về quê hương trên trời, và chắc chắn những chân lý ấy cũng tiếp tục khích lệ chúng ta vững bước theo Ngài.  

     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.

     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.      Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 73

SKU: SS73
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page