top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng. 

     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý III, năm 2020 (tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín) là "Phản Chiếu Hình Ảnh Chúa Cứu Thế." Học viên sẽ có dịp học biết những hình ảnh của Chúa Cứu Thế để từ đó phản chiếu hình ảnh của Ngài trong nếp sống cá nhân cũng như trong cộng đồng đức tin của những người bước đi theo Ngài.

     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:

     Phần I: "Những Hình Ảnh Chúa Cứu Thế" gồm 4 bài học (bài 1-4). Dựa vào các sách Phúc Âm, học viên sẽ học biết Chúa Giê-xu như là vị Giáo Sư đầy thẩm quyền dạy dỗ những chân lý thiên thượng cũng như những nguyên tắc sống, Đấng Chữa Lành đầy quyền năng đáp ứng nhu cầu tâm linh và thể xác của con người; Người Đầy tớ chịu khổ phục vụ như một gương mẫu; và Chúa Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc tội lỗi chúng ta.

     Phần II: "Nếp Sống trong Chúa Cứu Thế" gồm 5 bài học (bài 5-9). Dựa vào sách Gia-cơ, những bài học trong phần này giúp chúng ta nhận biết rằng khi Chúa Cứu Thế sống trong chúng ta và chúng ta thực hành Lời Chúa, đời sống chúng ta sẽ được biến đổi, ngày càng trở nên giống Ngài hơn trong cách cư xử, trong lời nói, và trong sự phục vụ người khác. Khi Chúa hành động trong chúng ta, chúng ta sẽ phản chiếu hình ảnh của Ngài qua nếp sống và người khác sẽ thấy Chúa trong chúng ta.

     Phần III: "Sống trong Cộng Đồng Đức Tin" gồm 4 bài học (10-13). Dựa vào hai sách Phúc Âm Mác và Ma-thi-ơ, học viên sẽ học biết rằng hình ảnh của Chúa Cứu Thế không những phản chiếu qua đời sống cá nhân nhưng cũng qua cộng đồng đức tin. Cộng đồng đức tin là cộng đồng của những người ăn năn tội lỗi của mình, được Chúa tha thứ và thánh hóa để trở nên một cộng đồng thuộc riêng về Ngài. Tuy khởi đầu khiêm nhường nhưng trong ý định của Chúa, cộng đồng con dân Chúa sẽ phát triển và lớn mạnh để hình thành Vương Quốc của Ngài. Đây là những công dân trong Vương Quốc Chúa theo đuổi những giá trị đích thực và vĩnh cữu, thể hiện tinh thần phục vụ khiêm nhường khi còn sống giữa trần gian.

     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.

     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.

     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp. 

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 74

SKU: SS74
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page