top of page

Vượt Qua Cơn Thử Thách.

 

Các tín hữu thời Sứ đồ Phi-e-rơ, vì trung tín với Chúa Cứu Thế nên đã chịu nhiều cơn bức hại nặng nề. Vị sứ đồ khả kính còn báo trước sẽ có những cơn bức hại dữ dội sắp xảy đến. Vì vậy, ông dạy cách chiến thắng mọi trở lực để được hưởng vinh quang của Chúa.

 

Vì đức tin, chúng ta có thể gặp khổ nạn, nhưng chúng ta vẫn hy vọng chiến thắng. Đức Chúa Trời sẵn sàng ban ân sủng cho những ai cầu xin. Chúng ta phải sẵn sàng để nhận lãnh ân huệ Chúa ban mà không sợ hãi thế gian.

 

Hãy hướng nhìn về Chúa Cứu Thế! Phải sống trong hy vọng!

Warren W. Wiersbe. 1 Phi-e-rơ

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page