top of page

Đừng Để Những Tà Giáo Dẫn Bạn Đi Sai Đường!

 

Có những người tự cho rằng mình có sứ mạng rao truyền Phúc Âm nhưng thật ra họ đang dấn thân vào con đường lầm lạc. "Họ là những kẻ hay cằn nhằn, bất mãn, chạy theo các dục vọng của mình, miệng nói huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi." (Giu-đe câu 16)

 

Họ là ai? Làm thế nào để nhận ra bộ mặt thật của họ?

 

Dựa trên II Phi-e-rơ, II & III Giăng, và Giu-đe, sách này sẽ giúp chúng ta đứng vững trong niềm tin để đương đầu với những giáo thuyết sai lạc.

 

HÃY CẢNH GIÁC!

 

Trong tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương, tiện dụng cho các lớp Trường Chúa Nhật, nhóm học Kinh Thánh.

Warren W. Wiersbe. - 2 Phi-e-rơ, 2&3 Giăng, Giu-đe

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page