top of page

"Thuở ấy, Y-sơ-ra-ên chưa có vua, nên ai nấy cứ làm theo điều mình cho là phải" 

                                                                                   - Các Quan Xét 21:25 (TKHĐ)

Nhiều thế kỷ trôi qua, con người vốn đầy lòng tham dục và tư kỷ đã chẳng học được sự khôn ngoan từ khi lời Kinh Thánh trên đây được chép ra. Triết gia George Santayana thật hữu lý khi nói: "Quá khứ sẽ lặp lại cho những ai không rút ra được bài học từ quá khứ."

 

Con người ngày nay và con người thời Các Quan Xét vẫn vậy: tham lam, dâm đảng, vô luân. Ngay cả con dân Đức Chúa Trời đôi khi cũng không đứng chung với nhau.

 

Nhưng tác giả Warren Wiersbe, qua tác phẩm này, nhắc nhở, từng lúc Chúa Trời vẫn dấy lên những người kính mến Chúa, giúp con dân Ngài chống lại các thế lực thù nghịch cách đắc thắng vinh quang.

 

Sách Các Quan Xét giục giã con dân Chúa phải luôn luôn sẵn sàng dù nghịch cảnh khó khăn đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn vùa giúp những ai tin cậy Lời Ngài, thuận phục Đức Thánh Linh và làm theo ý Ngài.

 

W.W. Các Quan Xét

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page