top of page

TẠI SAO PHẢI SỐNG BÊN LỀ CUỘC ĐỜI?

 

Đức Chúa Trời trang bị và kêu gọi những người bình thường làm việc phi thường cho Ngài. Qua đó, Warren Wiersbe giải đáp các câu hỏi:

 • Ơn kêu gọi là gì?
 • Đức Chúa Trời trang bị cho đầy tớ Ngài như thế nào?
 • Làm sao để biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống?
 • Đức Chúa Trời có chương trình gì cho cả thế giới?

Đừng thụ động đứng nhìn sự việc diễn ra trước mắt! Phải mạnh mẽ, nhận lấy trách nhiệm của một Cơ Đốc nhân và phục vụ ngay tại chỗ mình đang ở.

 

Bây giờ là thì thuận tiện. ĐỪNG ĐỂ MẤT CƠ HỘI.

 

Có thêm phần câu hỏi nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương trong tập sách này.

W.W. Công Vụ Các Sứ Đồ (13-28)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page