top of page

Bạn có thể chịu đựng và trưởng thành trong thử thách.

 

"Khi Chúa đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng." (Gióp 23:10)

 

Nhiều người đã nghe về câu chuyện ông Gióp bị thử thách nặng nề, nhưng ít ai hiểu được tại sao Chúa thử thách ông, và ông được ích lợi gì qua cơn thử thách. Ngay chính ông Gióp, lúc mới bị thử thách, cũng không hiểu được.

 

Nhưng khi ông Gióp đặt những câu hỏi hóc búa của chính mình, của bạn hữu, và của Chúa - ông nhận ra được những ý nghĩa mới mẻ của đau khổ, kiên nhẫn, và chịu đựng. Ông đã học được một bài học quý giá và biết thế nào là Đức Chúa Trời quyền năng và yêu thương chăm sóc.

 

Khi nghiên cứu sách Gióp, bạn sẽ học được nhiều điều, cho dù bạn đã từng chịu khổ, đang chịu khổ, hay giúp người thân yêu đang đối diện với đau khổ. Cũng như vị thánh tổ ngày xưa, bạn có thể học được tính kiên nhẫn trong những thử thách.

Warren W. Wiersbe. - Gióp

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page