top of page

"Bí quyết thành công của tôi là tôi đã sớm nhận ra rằng tôi chẳng phải là thần thánh gì cả."

 

Đó là câu nói của ông Oliver Wendell Holmes, cố thẩm phán tối cao pháp viện, đáp lại câu hỏi phỏng vấn của một ký giả nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của ông (1931). Câu nói tự nhiên, không cố ý, của vị thẩm phán khả kính này chứa đựng một lẽ thật thuộc linh muôn đời, vì những thành công trên đời này chỉ dành cho những ai biết đặt mình dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.

 

Tiến Sĩ Wiersbe rút ra kết luận về sách I Sa-mu-ên rằng sở dĩ Vua Đa-vít thành công là vì ông đã trung tín thuận theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sách I Sa-mu-ên phản ánh rõ ràng sự thất bại ê chề của Vua Sau-lơ và đời sống đắc thắng của Đa-vít. Độc giả sẽ nhận ra rằng muốn thành công thực sự, phải trung tín vâng phục Đức Chúa Trời. Nếu đôi khi gặp thất bại, ấy là cơ hội tôi luyện đức tin để trung tín thêm lên. Qua sách này chúng ta học hỏi được gương mẫu thành công của một vĩ nhân để cũng có được một đời sống đắc thắng.

W.W. I Sa-mu-ên

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page