top of page

HÃY CAN ĐẢM!

 

"Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất"  (II Cô-rinh-tô 4:8-9)

 

Chúa Cha nhân từ sẽ ban phước cho những ai can cường chiến đấu, nhẫn nhục chịu đựng khổ nạn. Lời Sứ đồ Phao-lô khích lệ tín hữu Cô-rinh-tô trong cơn khốn đốn gần ngã lòng cũng là lời khích lệ chúng ta lúc hoang mang vô định hướng trong xã hội trần tục ngày nay.

 

Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta đâu. Ngài luôn ở cùng ta, dịu dàng an ủi ta trong mọi cơn đau buồn. Tập sách này giúp ta hiểu rõ sách Cô-rinh-tô II, nhờ đó chúng ta sẽ vượt thắng mọi khó khăn trên đường theo Chúa. HÃY CAN ĐẢM!

Warren W. Wiersbe. - II Cô-rinh-tô

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page