top of page

Chúng Ta Đắc Thắng!

 

Sách Khải Huyền là một trong số những sách hấp dẫn nhất của Kinh Thánh, nhưng cũng là một trong những sách ít người hiểu nhất. Những thư tín gửi cho bảy Hội Thánh cùng các khải tượng về thế giới tương lai khiến hàng triệu Cơ Đốc nhân cố gắng tìm hiểu quyển sách bí hiểm này.

 

Tác giả Warren Wiersbe, mục sư và là giáo sư Kinh Thánh từ hơn bốn mươi năm qua sẽ hướng dẫn bạn đi từng câu một cho đến hết quyển sách, để rồi kết luận một cách chắc chắn rằng Đấng Christ là Đấng Đắc Thắng, và trong Ngài, chúng ta cũng sẽ đắc thắng.

 

Xin đừng để mất cơ hội giúp mình ĐẮC THẮNG!

 

Trong tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương, tiện dụng cho các lớp Trường Chúa Nhật, nhóm học Kinh Thánh.

 

Warren W. Wiersbe. - Khải Huyền

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page