top of page

Phúc Âm Mác trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu trong hình ảnh "Người Đầy Tớ Đau Khổ" của Đức Chúa Trời đến trần gian không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ đến nỗi cuối cùng kết thúc cuộc đời phục vụ bằng sự hi sinh trên thập tự giá. Qua Phúc Âm Mác, chúng ta thấy một Chúa Cứu Thế luôn bận rộn trong công tác phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thể xác lẫn tâm linh của mọi hạng người.

 

Qua từng chương của Phúc Âm Mác, Warren W. Wiersbe không những làm nổi bật cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu như là gương mẫu cho chúng ta trong công tác phục vụ, nhưng còn khích lệ mỗi chúng ta trở nên những đầy tớ nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân.

W.W. Phúc Âm Mác

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page