top of page

Giúp bạn biết rõ hơn về Chúa Cứu Thế và cuộc sống bạn trở nên sinh động.

 

Khi nghiên cứu và viết tập giải nghĩa này, Warren W. Wiersbe "cảm thấy như người đang đứng trên đất thánh" và thấy lời nhận xét của học giả A. T. Robertson thật chí lý: "Phúc Âm Giăng là quyển sách sâu nhiệm nhất trên thế giới."

 

Trong tập giải nghĩa này, Warren W. Wiersbe trình bày những lời dạy căn bản trong 12 chương đầu của Phúc Âm Giăng và giục giã người đọc tiếp cận với chân lý bằng con tim và khối óc của người tôn thờ Chúa.

 

Trong tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận.

W.W. Phúc Âm Giăng (1-12)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page