top of page

HÃY CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT!

Chúa Cứu Thế Giê-xu tự xưng là "Con Người." Ngài bày tỏ lòng trắc ẩn đối với mọi hạng người trong xã hội. Người tội lỗi, kẻ bị ruồng bỏ... người tuyệt vọng, kẻ vỡ lòng... phụ nữ, trẻ em... khi tìm gặp Ngài đều được đáp ứng nhu cầu.

 

Với tập giải nghĩa này, Warren W. Wiersbe giúp chúng ta hiểu rõ hơn lòng thương xót của Đức Chúa Trời và nhờ đó chúng ta được khích lệ bày tỏ lòng thương xót những kẻ khốn cùng bằng những việc làm cụ thể.

W.W. Phúc Âm Lu-ca (1-13)

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page