top of page

BẠN SẴN SÀNG ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI TƯƠNG LAI?
Trước mặt, có nhiều cơ hội tốt lẫn những cam go bất ngờ chờ đợi. Chúng ta phải sẵn sàng để tiến tới tương lai!

 

Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, Lãnh tụ Môi-se truyền cho chúng ta nhưng kinh nghiệm cần thiết để ứng phó với bất ngờ của tương lai.

 

Phải nhớ những bài học của quá khứ:

 • Phải nhận rõ tầm quan trọng của Luật Pháp Đức Chúa Trời
 • Phải đặt tình yêu thương lên trên hết trong đời sống tự do
 • Phải biết vươn lên khi thất bại
 • Phải cùng nhau chia sẻ Giao Ước của Đức Chúa Trời.

 

Trước khi thế hệ mới của Y-sơ-ra-ên bước vào Đất Hứa, Lãnh tụ Môi-se dạy họ những nguyên tắc căn bản để chiến thắng kẻ thù và tiếp tục xây dựng cơ nghiệp. Những nguyên tắc thuộc linh căn bản ấy vẫn còn giá trị cho ngày nay. Nếu chúng ta nhận Giê-xu Christ làm Chúa của mình và lấy Thánh Kinh làm kim chỉ nam thì nẽo tương lai sẽ thuận lợi cho mình.

W.W. Phục Truyền Luật Lệ Ký

$12.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page