top of page

BÍ QUYẾT CỦA SỰ VUI MỪNG.

 

Đức Chúa Giê-xu dạy rằng: "Ta nói cùng các ngươi những điều đó để các ngươi hưởng được sự vui mừng của Ta, và sự vui mừng ấy được trọn vẹn" (Giăng 15:11)

 

Thế nhưng phải thú thật, ít ai có được sự vui mừng trọn vẹn của Chúa. Qua tác phẩm này, Tiến sĩ Warren Wiersbe giúp ta cải tiến được tình trạng ấy bằng cách:

 • Nhận ra những chân lý quý báu trong "thông điệp vui mừng gửi đến tín hữu Phi-líp."
 • Phát hiện những nguyên nhân làm tiêu tan nỗi vui mừng.
 • Biết được nguyên tắc cần thiết: Chẳng việc gì phải lo lắng.
 • Vạch rõ bí quyết của sự thoả lòng.

 

Tác giả Wiersbe đoán chắc: "Nếu bạn đọc kỹ Thư tín Phi-líp, chắc chắn bạn sẽ có một đời sống Cơ Đốc mãn nguyện." Tác phẩm này sẽ thay đổi quan niệm của bạn, giúp bạn khám phá bí quyết của sự vui mừng, ngẩng mặt nhìn đời một cách lạc quan!

Warren W. Wiersbe Phi-líp

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page