top of page

ĐỪNG ĐỂ BỊ TÀ LINH CÁM DỖ THOẢ HIỆP HAY ĐẦU HÀNG.

 

Các bà Ru-tơ và Ê-xơ-tê là hai vị nữ anh hùng đức tin. Hai bà là người nữ duy nhất được các nhà chép Kinh dùng tên để đặt nhan đề cho hai quyển sách trong Kinh Thánh. Hai bà sống ở hai xứ khác nhau, thuộc hai giai cấp khác nhau. Một bà là nông dân nghèo khó, một bà là nữ hoàng quyền uy. Thế nhưng hai bà có chung một đặc điểm là dám đối đầu với nghịch cảnh để nhận lấy phần thưởng cao quý từ Đức Chúa Trời đền đáp cho lòng can đảm và dấn thân của mình.

 

Đọc tập khảo cứu này về hai sách Ru-tơ và Ê-xơ-tê, quý độc giả sẽ khám phá ra niềm vui mới khó thấy khi quyết tâm chọn con đường sống đức tin, và cũng sẽ được khích lệ dấn bước theo Chúa là Đấng đại dụng những ai tin cậy Ngài.

W.W. Ru-tơ & Ê-xơ-tê

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page