top of page

Thành tín là đức độ quý nhất trên đời. Tập sách này giúp ta học biết phải:

 • Trung tín với Lời Chúa.
 • Trung tín làm bổn phận mình.
 • Trung tín với người khác.

 

Nội dung cụ thể của sách giúp ta hiểu được sứ mạng của Hội Thánh địa phương, khích lệ chúng ta biết sống thành tín.

Warren W. Wiersbe. Ti-mô-thê I&II, Tít, Phi-lê-môn

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page