top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thời gian và vĩnh cửu


 Câu gốc: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì về thời gian đối với con người và đối với Đức Chúa Trời? Tại sao? Bạn cần làm gì khi Chúa cho bạn còn thời gian để sống ngày hôm nay?

Trong hai câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng ta khi nôn nóng về lời hứa Chúa tái lâm thì đừng quên một điều, đó là phải có sự hiểu biết về thời gian và vĩnh cửu. Sứ đồ Phi-e-rơ bác bỏ luận điệu của những người không tin Lời Chúa hứa sẽ tái lâm. Ông nói Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài như một số người lầm tưởng (câu 9), vì Đức Chúa Trời là Đấng vô hạn và vĩnh hằng, còn chúng ta là những con người hữu hạn sống trên trái đất, lệ thuộc trong một không gian và thời gian nhất định, cho nên nhận thức về thời gian của chúng ta cũng giới hạn. Ông dạy bảo chúng ta đừng quên sự vĩnh hằng của Chúa khi nói về thời gian. Một ngàn năm của chúng ta đối với Chúa khác nào một ngày. Một ngày của Chúa đối với chúng ta khác nào cả ngàn năm (câu 8). Một nhà toán học ví sánh thời gian của đời người với sự vĩnh hằng bằng hình ảnh một dấu chấm trên một đường thẳng mà hai đầu là vô cực.

Ông Môi-se viết, “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm” (Thi-thiên 90:4). Thời gian của đời người quá ngắn ngủi. Ông nói tuổi thọ của người bình thường là 70, còn mạnh khỏe thì đến 80 (Thi-thiên 90:10). Sống đến 80, 90 tuổi được cho là sống lâu, nhưng thời gian này cũng chẳng đáng kể khi so với sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời hứa ban cho người tin Con của Ngài (Giăng 3:16). Đối với Chúa Hằng Hữu, Ngài không vội vàng. Chúng ta nôn nóng mong đợi Chúa mau đến vì thời gian ngắn ngủi của chúng ta sắp hết, nhưng Chúa không nóng vội, vì Ngài yêu thương thế gian, muốn cho mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu rỗi (câu 9).

Con dân Chúa phải tin Chúa sẽ hoàn thành những điều Ngài đã hứa. Chúa thành tín luôn giữ lời hứa của Ngài đối với chúng ta, và Ngài nhậm lời cầu xin của chúng ta trong thời điểm của Ngài chứ không phải của chúng ta. Nhận biết về thời gian và vĩnh cửu, những ai chưa biết Chúa, cần nắm lấy cơ hội Chúa ban cho mình ngay hôm nay để nhận ơn cứu rỗi. Còn Cơ Đốc nhân hãy đáp lại tiếng gọi tái dâng hiến đời sống của mình cho Chúa như Ngài đã phán, “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2).

Bạn có được thúc giục rao truyền sự cứu rỗi của Chúa khi Ngài còn cho cơ hội ngày hôm nay không?

Lạy Chúa, con biết thời gian trôi qua nhanh chóng và cuộc đời con đang ngắn dần. Xin giúp con biết tận dụng thì giờ, nắm lấy cơ hội Chúa cho để tiếp nhận Lời Chúa và tái dâng hiến cuộc đời con cho Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page